We doen het samen in Bergeijk: met collega’s en bestuur én met onze inwoners, ondernemers en partners in de regio.

Werken bij gemeente Bergeijk betekent jouw talenten inzetten voor een groene gemeente met zes vitale dorpen met ruim 19.000 inwoners. Bovendien is het voorzieningsniveau in Bergeijk goed, de economie sterk en er is ook nog eens een bloeiende toeristische sector. Jij wil toch ook werken bij een gemeente die continu zorgt voor de beste dienstverlening, die volop in ontwikkeling is en de inwoners actief betrekt bij haar besluitvorming?

Als je komt werken bij gemeente Bergeijk dan kom je afhankelijk van jouw vakgebied terecht op één van onze vier leuke afdelingen binnen de gemeente of de griffie.

Publiekszaken met bezoekers

Afdeling Maatschappij & Ruimte

Word jij blij van het vertalen van ontwikkelingen binnen de gemeente en de maatschappij naar beleid en concrete plannen? Dan is de afdeling Maatschappij & Ruimte the place to be!

Binnen het cluster Ruimte op deze afdeling houd je je bezig met ruimtelijke ordening, wonen, economie, toerisme, grondzaken en energietransitie.

Ligt jouw ambitie meer op het gebied van gezondheid, zorg, maatschappelijke ondersteuning en onderwijs? Dan ben je binnen het cluster Maatschappij beter op je plek! Hier werken wij intensief samen met de Kempengemeenten en KempenPlus op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en werk en inkomen.

Beleid en Ontwikkeling

Afdeling Beheer Ruimte & Organisatie

Samen met jouw collega’s houd je je bezig met het beheer en toezicht van alle openbare ruimte of met de organisatie. Dit doe je binnen het cluster BORA voor verkeer en wegen, riolering, groenvoorziening, sportlocaties, gemeenschapshuizen en ander vastgoed binnen de gemeente.

Ben je meer een ‘buitenmens’ dan is een functie binnen onze buitendienst wellicht iets voor jou! Je bent dan verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden in de milieustraat, maar ook het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en reparaties in de openbare ruimte maken deel uit van jouw functie.

Op onze afdeling Staf kun je aan de slag als jouw vakgebied ligt op HR, communicatie of strategie. Ook als managementassistent werk je op deze afdeling. 

Beheer Openbare Ruimte

Afdeling Dienstverlening & Veiligheid

Samen met jouw collega’s van Publiekszaken help jij de inwoners van Bergeijk aan de balie of via de telefoon met uiteenlopende zaken. Zo regel je het paspoort voor inwoners zodat ze op vakantie kunnen. Maar ook voor zaken met betrekking tot huwelijk, DigiD of buitenlandbalie kunnen ze bij jou terecht!

Kom je werken op de afdeling Vergunningen, dan beoordeel je aanvragen voor zowel bouwen als evenementen. Als medewerker van Toezicht en handhaving controleer je de uitvoering van de diverse werkzaamheden in de praktijk en houd je toezicht.

Boa's op de fiets voor het gemeentehuis

Afdeling Bedrijfsvoering

Je bent op je plek op de afdeling Informatiebeheer als jouw ambities liggen op het gebied van ondersteuning van post en archief, processen en applicaties, informatievoorziening en -veiligheid en privacy.

Ben jij goed met cijfers, dan is wellicht een carrière op onze afdeling Financiën jou op het lijf geschreven. Je geeft financieel advies en bent verantwoordelijk voor de financiële administratie en beheer, begroting en verslaglegging.

Als bode of facilitaire medewerker ondersteun je samen met jouw collega’s vergaderingen op het gebied van catering en andere facilitaire werkzaamheden. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het bedrijfsrestaurant.

Ook de juristen werken op deze afdeling in het team juridische kwaliteitszorg.

Afdeling Griffie

Als griffier, raadsadviseur of griffiemedewerker werk je op de afdeling Griffie. De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de raad en de (raads-)commissies in hun werkzaamheden. 
Daarnaast is de griffie de schakel tussen de raad, en het college, de ambtelijke organisatie, maatschappelijke organisaties, media en inwoners. 

Griffier tijdens raadsvergadering
Lamp 6 kernen Bergeijk