Waarom werken in Bergeijk?

In Bergeijk is veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en ontplooiing. De werksfeer is prettig en informeel met korte lijnen naar het management en het bestuur.

Missie organisatie

In Bergeijk pakken we samen aan, want met elkaar komen we verder. En tonen we lef als het nodig is.

Visie organisatie Bergeijk

Dit doen we door de ontwikkelingen lokaal en regionaal in een vroegtijdig stadium met lef, ambitie en eigen verantwoordelijkheid aan te pakken. Met aandacht voor sfeer, persoonlijke ontwikkeling en verbinding.

Ruimte en vertrouwen

  • We hebben vertrouwen in onze medewerkers.
  • Medewerkers zijn vakspecialisten met eigen verantwoordelijkheid.
  • Onze ambities zijn groot, je kunt interessante projecten realiseren.
  • We hebben een kleine organisatie met brede functies, we doen het samen.
  • Onze lijntjes zijn kort en informeel, in Bergeijk kun je verschil maken.
Bestuurlijk overleg Mathijs lachen