Organogram

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en wordt ondersteund door de griffie.
Onder de raad staat het college van burgemeester en wethouders dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van gemeente Bergeijk.

De gemeentesecretaris ondersteunt het college van burgemeester en wethouders. De gemeentesecretaris is ook hoofd van de ambtelijke organisatie.

De organisatie is verdeeld in vier afdelingen. Aan het hoofd van elke afdeling staat een afdelingshoofd. Deze afdelingshoofden vormen samen met de gemeentesecretaris het managementteam (MT).

De ambtelijke organisatie bestaat uit de afdelingen:

 • Maatschappij & Ruimte
 • Beheer Ruimte & Organisatie
 • Dienstverlening & Veiligheid
 • Bedrijfsvoering

De afdeling Maatschappij & Ruimte is onderverdeeld in de clusters Maatschappij en Ruimte.

De afdeling Beheer Ruimte & Organisatie bestaat uit de volgende drie clusters:

 • Staf, waaronder Managementassistentes, Kwaliteit, Communicatie en HR
 • Beheer Openbare Ruimte en Accommodaties (BORA)
 • Buitendienst; Meldingenteam en Milieustraat.

De afdeling Dienstverlening & Veiligheid bestaat uit de volgende drie clusters:

 • Toezicht, Handhaving en Veiligheid
 • Vergunningen
 • Publiekszaken

De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit de volgende vier clusters:

 • Bode en Catering
 • Juridische Kwaliteitszorg
 • Informatievoorziening
 • Financiën