De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en wordt ondersteund door de griffie.

Onder de raad staat het college van burgemeester en wethouders dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van gemeente Bergeijk.

De gemeentesecretaris ondersteunt het college van burgemeester en wethouders. De gemeentesecretaris is ook hoofd van de ambtelijke organisatie.

De organisatie is verdeeld in drie afdelingen. Aan het hoofd van elke afdeling staat een afdelingshoofd. Deze afdelingshoofden vormen samen met de gemeentesecretaris het managementteam (MT).

De ambtelijke organisatie bestaat uit de afdelingen:

 • Bedrijfsvoering en Publiekszaken
 • Beleid en Ontwikkeling
 • Beheer Ruimte

Onder de afdeling Bedrijfsvoering en Publiekszaken vallen de staf:

 • Managementassistentes
 • Kwaliteit
 • Communicatie
 • HR
 • Juridische zaken

en de clusters:

 • Financiën
 • Informatievoorziening en Facilitair
 • Publiekszaken

De afdeling Beleid en Ontwikkeling is onderverdeeld in de clusters Ruimte en Maatschappij.

De afdeling Beheer Ruimte bestaat uit de volgende vier clusters:

 • Beheer Openbare Ruimte en Accommodaties (BORA)
 • Toezicht en Handhaving
 • Vergunningen
 • Buitendienst; Meldingenteam en Milieustraat.