De inhoud is geladen.

Belangrijk bericht voor bezoekersPaspoort of identiteitskaart voor Nederlanders woonachtig in het buitenland

De wachttijd voor het maken van een (nieuwe) afspraak is opgelopen tot 17 weken. 

Wanneer u bij het maken van een afspraak geen data te zien krijgt is het maken van een afspraak niet mogelijk. Ook niet telefonisch, per e-mail, ter plaatse of in het geval van spoed.

Op de website van Nederland Wereldwijd kunt u de wachttijden bij andere grensgemeenten raadplegen. 

Riolering en water in Bergeijk

Het riool; de ondergrondse snelweg

Onze gezondheid ligt onder de grond. Dat klinkt misschien raar maar wist je dat de rioleringen en de drinkwatervoorziening sinds de 19e eeuw voor de volksgezondheid meer hebben betekend dan de hele medische wetenschap daarna? Pas als het mis dreigt te gaan, en er bijvoorbeeld stank- of wateroverlast optreedt, krijgt riolering aandacht. Verder gaat de inzameling en het transport van afvalwater vaak ongemerkt aan de inwoners voorbij. Een ondergeschoven kindje dus. Toch worden dagelijks in Bergeijk veel inspanningen verricht om deze kostbare infrastructuur goed te beheren. De totale lengte van het Bergeijkse riool, voor het inzamelen en transporteren van het vrijkomende afval- en regenwater, is ruim 200 km. Door een regelmatige reiniging en rioolinspecties houden we een vinger aan de pols en kunnen zo nodig maatregelen treffen. De technische levensduur van de riolering is ca. 60 jaar. Het vervangen van de riolering doen we niet in één keer maar wijkgericht. En naast het vervangen van het riool pakken we ook gelijk een aantal andere dingen aan. Alles voor een toekomstbestendig systeem dat ons gezond houdt.

Hogere temperaturen en piekbuien

Door de klimaatveranderingen, het wordt natter, droger en warmen, kan ons huidige watersysteem, via de grote rioolbuizen, de extreme neerslag niet meer verwerken. Met wateroverlast tot gevolg. Gelukkig hebben we in de gemeente Bergeijk de mogelijkheid om het schone hemelwater, op veel plaatsen, lokaal vast te houden door het in de grond te laten zakken (infiltreren). Hierdoor hoeven we het water niet over grote afstanden te transporteren. Door hemelwater in de bodem te infiltreren benutten we de sponscapaciteit van de bodem en bouwen we een zoetwatervoorraad om langdurig droge perioden beter te overbruggen.

Stimuleringsproject afkoppelen

Natuurlijk kunnen we dit niet alleen en hebben we de hulp nodig van onze inwoners en ondernemers. Zo vragen we bij een complete herinrichting (inclusief het riool) aan inwoners maar ook bedrijven van een wijk om deel te nemen aan het project ‘afkoppelen’. Door regenpijpen af te koppelen van het afvalwaterriool en aan te koppelen aan het hemelwaterriool of het water in de eigen tuin te houden, kunnen we het gescheiden water een andere bestemming geven. Voor het duurzaam afkoppelen kunnen deelnemers een subsidie krijgen waarmee ze de onkosten kunnen betalen. Een win-win situatie. Natuurlijk hangt het één en ander samen en is het sowieso goed voor het klimaat om tuinen groen te houden en te voorzien van zo min mogelijk tegels. Dus met lekker veel bomen en planten en eventueel waterdoorlatende bestrating.

Werkzaamheden riolering Bergeijk
Werkzaamheden aan de riolering Bergeijk

Werken aan en onder de weg

De komende jaren, tot 2024, zijn en gaan we op de volgende plaatsen aan de slag met het een herinrichting inclusief het riool. Inwoners en bedrijven krijgen hierover tegen die tijd bericht.

Heb je vragen over het riool, herinrichtingsprojecten of de stimuleringsregeling afkoppelen? Neem contact met ons op via info@bergeijk.nl.


En mocht het dan een keer met bakken uit de hemel komen… een beetje wateroverlast her en der hoeft niet erg te zijn. Mits het geen schade aanricht natuurlijk. Bedenk dat de regen goed is voor de natuur en dus ook voor ons. 

Adres

Gemeentehuis Bergeijk
Burg. Magneestraat 1 | 5571 HB
Postbus 10.000 | 5570 GA Bergeijk

Gebruikt u voor uw bezoek aan de gemeente Bergeijk navigatie? Gebruik dan de postcode.
Sommige navigatiesystemen verwijzen u naar Luyksgestel in plaats van Bergeijk.

Contact

E-mail: info@bergeijk.nl
Telefoon: +31 (0)497 - 551 455

Wordt u gebeld door (088) 497… of (088) 498…? Dan belt de gemeente u.
Medewerkers bellen u dan rechtstreeks.

Praat mee op social media!

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube