De inhoud is geladen.

Belangrijk bericht voor bezoekersPaspoort of identiteitskaart voor Nederlanders woonachtig in het buitenland

De wachttijd voor het maken van een (nieuwe) afspraak is opgelopen tot 17 weken. 

Wanneer u bij het maken van een afspraak geen data te zien krijgt is het maken van een afspraak niet mogelijk. Ook niet telefonisch, per e-mail, ter plaatse of in het geval van spoed.

Op de website van Nederland Wereldwijd kunt u de wachttijden bij andere grensgemeenten raadplegen. 

Omgevingswet en omgevingsplan

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze wet vervangt onder andere de Wet ruimtelijke ordening. Er verandert het nodige door de nieuwe wet.  Vanaf deze datum heeft de gemeente een omgevingsplan met de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan is de opvolger van onder andere de bestemmingsplannen.  De bestemmingsplannen blijven de komende jaren tot uiterlijk 2031 nog wel van kracht en bouwplannen die voldoen aan die bestemmingsplannen krijgen een omgevingsvergunning. Voor nieuwe, vaak grotere initiatieven, die niet passen in het omgevingsplan moet vanaf 1 januari 2024 het omgevingsplan worden gewijzigd of een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit worden aangevraagd. 

In de omgevingsvisie bepaalt de gemeente hoe een gebied wordt ontwikkeld. In het omgevingsplan wordt dit uitgewerkt. 

Wat is de omgevingswet?

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken.  Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor alles wat je buiten ziet, hoort en ruikt.  Bijvoorbeeld: milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw.

Wat staat er in het omgevingsplan?

Het omgevingsplan is de opvolger van onder andere de bestemmingsplannen. De inhoud van alle huidige bestemmingsplannen is per 1 januari 2024 opgenomen in één omgevingsplan voor Bergeijk. Ook gaan de komende jaren een aantal verordeningen op in het omgevingsplan, waaronder een groot deel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarnaast komt een deel van de voormalige rijksregels terecht  in het omgevingsplan. Dit alles samen zijn de regels voor de fysieke leefomgeving.

De regels uit het omgevingsplan zijn vanaf 1 januari 2024 te bekijken via het omgevingsloket . Je kunt dan zoeken op een kaart en per locatie zien welke regels en beleid er gelden.

De gemeente heeft op het moment dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt, automatisch een omgevingsplan: dat heet een omgevingsplan van rechtswege. Dit omgevingsplan, met een tijdelijk deel, zet de gemeente stapsgewijs om tot een volledig omgevingsplan, dat uiterlijk in 2032 gereed is.

Hoe wordt het omgevingsplan gewijzigd?

In het omgevingsplan kun je zien welke activiteiten op een bepaalde locatie zijn toegestaan. Maar ook welke activiteiten niet zijn toegestaan. Als een ontwikkeling niet past in het omgevingsplan, of  je twijfelt daarover, kun je het beste contact met ons opnemen. Hiervoor verwijzen wij je naar het spreekuur. In dit spreekuur kunnen we je verzoek bespreken.

Indien een ontwikkeling niet past, maar wel wenselijk of nodig is, zijn er verschillende manieren om die alsnog mogelijk te maken. Eén daarvan is een wijziging van het omgevingsplan. Een andere mogelijkheid is de aanvraag vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). 

Het uitgangspunt van de Omgevingswet is dat je als initiatiefnemer met je omgeving in gesprek wanneer je nieuwe plannen hebt.  Dit noemen we een omgevingsdialoog.  Door een omgevingsdialoog te houden, krijg je als initiatiefnemer inzicht in de wensen, belangen en bezwaren van de omgeving. Je kunt hiermee het verdere ontwerp van je plan verbeteren. Rekening houden met de belangen en wensen van omwonenden, leidt over het algemeen ook tot minder bezwaar en beroep. Met als gevolg een snellere procedure en minder kosten. Klik voor advies over de mogelijke stappen op de onderstaande button.

Hulp bij een omgevingsdialoog

Bij het wijzigen van een omgevingsplan moet de gemeente aankondigen dat ze het omgevingsplan gaat wijzigen. Het omgevingsplan wordt ook ter inzage gelegd, iedereen kan daarop reageren met een zienswijze. De gemeenteraad stelt het omgevingsplan vast. Als je het niet eens bent met het gewijzigde omgevingsplan, kan je in beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Adres

Gemeentehuis Bergeijk
Burg. Magneestraat 1 | 5571 HB
Postbus 10.000 | 5570 GA Bergeijk

Gebruikt u voor uw bezoek aan de gemeente Bergeijk navigatie? Gebruik dan de postcode.
Sommige navigatiesystemen verwijzen u naar Luyksgestel in plaats van Bergeijk.

Contact

E-mail: info@bergeijk.nl
Telefoon: +31 (0)497 - 551 455

Wordt u gebeld door (088) 497… of (088) 498…? Dan belt de gemeente u.
Medewerkers bellen u dan rechtstreeks.

Praat mee op social media!

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube