De behoefte aan woningen blijft onverminderd groot. Landelijk, maar zeker hier lokaal wordt er alles aan gedaan om hieraan invulling te geven. Als gemeente Bergeijk doen we waar we sterk in zijn: we doen het samen. We werken nauw samen met alle betrokken partijen, om ervoor te zorgen dat ideeën niet slechts ideeën blijven, maar dat we concreet bouwen.

De samenwerking werpt zijn vruchten af: in gemeente Bergeijk zijn in 2021 maar liefst 126 woningen opgeleverd. Hiermee behoren we tot de top 3 van 21 gemeenten in de MRE-regio Eindhoven en leveren we een belangrijke bijdrage aan het totaal aantal gerealiseerde woningen in de provincie Noord-Brabant. Het beleid van de gemeente Bergeijk is er heel nadrukkelijk op gericht om in alle kernen en voor alle doelgroepen woningen te ontwikkelen. Iedere kern in zijn eigen kracht, met projecten die passend zijn.

In de woonkrant en hieronder laten we u diverse nieuwbouwprojecten zien. In alle kernen blijven we bouwen. Ook op de Weebosch staat weer een mooi project in de planning. Alle plannen zorgen er voor dat starters en alleenstaanden een kans maken om hun eigen dorp te blijven wonen. Voor senioren komen er nieuwe kansen om hun huidige woning te verruilen voor een seniorenwoning. Zo ontstaat er weer doorstroming in de huidige woningvoorraad. Uiteraard is er ook gedacht aan sociale huurwoningen, zodat er ook op de huurdersmarkt nieuw aanbod komt. Woningbelang en WSZ gaan samen 200 sociale huurwoningen realiseren, in alle kernen.

Wethouders Mathijs Kuijken (Ruimtelijke Ordening) en Marko van Dalen (Volkshuisvesting) bij een bouwproject

We roepen u ook op om mogelijkheden aan te grijpen om de bestaande woningvoorraad beter te benutten, bijvoorbeeld door woningsplitsing of tijdelijke bewoning van bijgebouwen. Hier liggen op korte termijn oplossingen voor de grote vraag van onder andere starters. De opgave van de provincie voor Bergeijk is om circa 65 woningen per jaar te ontwikkelen. Onze ambitie gaat veel verder: wij streven ernaar om de komende jaren minimaal 100 woningen per jaar te blijven realiseren. In alle kernen, voor alle doelgroepen. Zo zorgen we er samen voor dat onze dorpen leefbaar blijven, het verenigingsleven en de scholen actief en we samen mooie dingen kunnen blijven doen.

Mathijs Kuijken Wethouder Ruimtelijke Ordening
Marko van Dalen Wethouder Volkshuisvesting