BErgeijk ACTIVE

Sinds juni 2014 zijn een aantal partijen een samenwerking aangegaan onder de naam BErgeijk ACTIVE. Dit project is opgezet om jeugdige inwoners optimale kansen en mogelijkheden te bieden om zichzelf op sportief en cultureel gebied te ontplooien en te ontwikkelen. Later is het project uitgebreid met een beweegcoach voor ouderen.

In de gemeente Bergeijk zijn 6 combinatiefunctionarissen op het gebied van sport, cultuur en jeugd-/jongerenwerk werkzaam:

Door samenwerking worden sport en cultuur structureel opgenomen in het dagprogramma van kinderen en jongeren en krijgen verenigingen de kans om een grotere invulling te geven aan lessen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van sportkennismakingslessen tijdens en na school. Daarnaast worden diverse naschoolse activiteiten georganiseerd zoals de BErgeijk Active Indoor en Outdoor Day. Meer informatie over BErgeijk-ACTIVE vind je op deze website of mail de coach rechtstreeks!